MiSSueNovinkyKolekceE-shopBlogO mněKontaktkosik (0)

Obchodní podmínky:

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.missue.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.Informace o zboží
Výrobky na mém e-shopu obsahují:
- popis zboží, rozměry výrobku, materiál výrobku nebo jeho složení.
- Textilní výrobky mají uvedené složení materiálu.
- Cenu vč. DPH
- Skladovou dostupnost
- Ostatní fotografie = Doplňující fotografie výrobků a související zboží 


Záruční doba produktů je 24 měsíců.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavků kupujícího = buď výměnou věci za novou nebo její opravou. Pouze pokud to není možné může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Vyšší moc
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat.

Zrušení kupní smlouvy
Zboží musí být v původním balení se všemi jeho součástmi.
Nesmí být použité, vyprané, znečištěné nebo poškozené a nesmí být odstraněna visačka, popřípadě obal. 
V případě, že nejste spokojeni s dodaným zbožím a splňujete podmínky pro vrácení peněz dle §53, doručte ho nejpozději do 14-ti kalendářnícch dnů od data převzetí. Připište číslo vašeho účtu. Ihned po doručení zboží vám zašlu zpět peníze krácené o poštovné.

- Obchodní podmínky
- Doprava / cena
- Časté dotazy
 

TOPlist(c) Michaela Bratrychová | missue | 2012 | missue@email.czdesign Klára Zápotocká